Τομέας Υπηρεσιών Κλινικής Ψυχολογίας

 • Αντιμετώπιση χρόνιων ψυχολογικών διαταραχών
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Υποστήριξη σε ζητήματα εξαρτήσεων (ουσίες, αλκοολισμός, εθισμός στο διαδίκτυο κλπ)


Σε συνεργασία με εξειδικευμένες κλινικές

Τομέας Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης

 • Ατομική Συμβουλευτική (διά ζώσης και εξ αποστάσεως)
 • Διαχείριση καταστάσεων ψυχολογικής και ενδοοικογενειακής κρίσης
 • Εξ αποστάσεως Υποστήριξη Ελλήνων Μεταναστών
 • Συμβουλευτική Οικογένειας
 • Συμβουλευτική σε ανήλικους με παραβατική συμπεριφορά
 • Ομαδική Συμβουλευτική
 • Εμψύχωση και Πλαισίωση Ομάδων Γονέων
 • Ομάδες Εφήβων

Τομέας Υπηρεσιών Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης

 • Έγκυρη Αξιολόγηση γενικών και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
 • Ψυχοπαιδαγωγική Υποστήριξη μαθητών
 • Συμβουλευτική σε ζητήματα σχολικής ψυχολογίας (Bullying, Θέματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον κλπ)
 • Ομάδες Συναισθηματικής και Γνωστικής ανάπτυξης για παιδιά από 4 ετών – Happy Learning
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου και ομιλίας

Τομέας Υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής

 • Ψυχολογική Υποστήριξη σε περιπτώσεις Αναπτυξιακών Διαταραχών (Αυτισμός, Νοητική Υστέρηση κλπ)
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Εξωτερικό Πρόγραμμα Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων με στόχο την κοινωνικοποίηση και την αυτονόμηση

Τομέας Υπηρεσιών Διαχείρισης Καριέρας

 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών
 • Ψυχολογική Διαχείριση προβλημάτων σχετικών με την εργασία και την επαγγελματική ζωή
 • Επανακαθορισμός επαγγελματικών στόχων

Τομέας Υπηρεσιών Έρευνας, Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ενηλίκων

 • Υποδοχή και Υποστήριξη Φοιτητών Ψυχολογίας στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης
 • Εποπτεία Φοιτητών στα πλαίσια της Εκπόνησης Διπλωματικών και Μεταπτυχιακών Εργασιών στους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών
 • Διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, Συνεδρίων, Ημερίδων και Διαλέξεων
 • Υλοποίηση Μελετών και Ερευνητικών Προγραμμάτων

Happy Learning

Ολιγομελείς Ομάδες Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης της Συναισθηματικής και Γνωστικής Ανάπτυξης για παιδιά ηλικίας από 4 ετών. Διαβάστε περισσότερα

Anima Travelling

Μια πρωτοποριακή πρόταση Ψυχολογικού Τουρισμού. Διαβάστε περισσότερα

Fear of Flying

Πρόγραμμα Διαχείρισης του Άγχους και Αντιμετώπισης της Φοβίας για τα Αεροπλάνα. Διαβάστε περισσότερα