Ψυχοπαιδαγωγική Υποστήριξη

  • Έγκυρη Αξιολόγηση γενικών και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
  • Ψυχοπαιδαγωγική Υποστήριξη μαθητών
  • Συμβουλευτική σε ζητήματα σχολικής ψυχολογίας (Bullying, Θέματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον κλπ)
  • Δημιουργική Απασχόληση και Διαχείριση Χρόνου παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (Happy Learning)
  • Συμβουλευτική Γονέων
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου και ομιλίας