Κλινική Ψυχολογία

 • Αντιμετώπιση χρόνιων ψυχολογικών διαταραχών
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Υποστήριξη σε ζητήματα εξαρτήσεων (ουσίες, αλκοολισμός, εθισμός στο διαδίκτυο κλπ)

Σε συνεργασία με εξειδικευμένες κλινικές


Συμβουλευτική Υποστήριξη

 • Ατομική Συμβουλευτική (διά ζώσης και εξ αποστάσεως)
 • Διαχείριση καταστάσεων ψυχολογικής και ενδοοικογενειακής κρίσης
 • Εξ αποστάσεως Υποστήριξη Ελλήνων Μεταναστών
 • Συμβουλευτική Οικογένειας
 • Συμβουλευτική σε ανήλικους με παραβατική συμπεριφορά
 • Ομαδική Συμβουλευτική
 • Εμψύχωση και Πλαισίωση Ομάδων Γονέων
 • Ομάδες Εφήβων