Ειδική Αγωγή

• Ψυχολογική Υποστήριξη σε περιπτώσεις Αναπτυξιακών Διαταραχών (Αυτισμός, Νοητική Υστέρηση κλπ)
• Σχεδιασμός και Υλοποίηση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος
• Εξωτερικό Πρόγραμμα Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων με στόχο την κοινωνικοποίηση και την αυτονόμηση