Ποιοί Είμαστε

Το Δίκτυο Psy-Counsellors δημιουργήθηκε το 2009 από την ψυχολόγο Ευγενία Σαρηγιαννίδη η οποία σήμερα είναι η Επιστημονική του Διευθύντρια. Το Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, κλινικής παρέμβασης και συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σε ένα κοινό ενηλίκων, εφήβων και παιδιών. H έγκυρη αντιμετώπιση των περισσότερων αιτημάτων απαιτεί μια διεπιστημονική, συνθετική προσέγγιση των ατομικών προβλημάτων και συμπεριφορών. Τα αιτήματα που απευθύνονται σε εμάς πλαισιώνονται από συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχιάτρους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές κλπ). Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης και μετά από ψυχολογική εκτίμηση των συμπτωμάτων, οι ψυχολόγοι και οι συνεργάτες του Δικτύου συμπράττουν για την πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αιτημάτων και αναγκών. Με αφετηρία την κοινωνιοκεντρική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην κοινωνική, πολιτισμική και ιστορική εγγραφή του ατομικού συμπτώματος επιχειρούμε από την έναρξη των δραστηριοτήτων του Δικτύου Psy-Counsellors έως σήμερα μια σφαιρική και ολιστική αντιμετώπιση στη διαχείριση των στάσεων, των συμπεριφορών, των προβλημάτων και των ψυχικών διαταραχών που αφορούν το άτομο στη σχέση του αφενός με τον εαυτό του, αφετέρου με το στενό, αλλά και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.