Τομέας Υπηρεσιών Κλινικής Ψυχολογίας

• Αντιμετώπιση χρόνιων ψυχολογικών διαταραχών
• Ψυχολογική Υποστήριξη
• Υποστήριξη σε ζητήματα εξαρτήσεων (ουσίες, αλκοολισμός, εθισμός στο διαδίκτυο κλπ)
Σε συνεργασία με εξειδικευμένες κλινικές

Τομέας Υπηρεσιών Συμβουλευτικής Υποστήριξης

• Ατομική Συμβουλευτική (διά ζώσης και εξ αποστάσεως)
• Διαχείριση καταστάσεων ψυχολογικής και ενδοοικογενειακής κρίσης
• Εξ αποστάσεως Υποστήριξη Ελλήνων Μεταναστών
• Συμβουλευτική Οικογένειας
• Συμβουλευτική σε ανήλικους με παραβατική συμπεριφορά
• Ομαδική Συμβουλευτική
• Εμψύχωση και Πλαισίωση Ομάδων Γονέων
• Ομάδες Εφήβων

Τομέας Υπηρεσιών Ψυχοπαιδαγωγικής Υποστήριξης

• Έγκυρη Αξιολόγηση γενικών και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
• Ψυχοπαιδαγωγική Υποστήριξη μαθητών
• Συμβουλευτική σε ζητήματα σχολικής ψυχολογίας (Bullying, Θέματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον κλπ)
• Δημιουργική Απασχόληση και Διαχείριση Χρόνου παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας (Happy Learning)
• Συμβουλευτική Γονέων
• Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγου και ομιλίας

Τομέας Υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής

• Ψυχολογική Υποστήριξη σε περιπτώσεις Αναπτυξιακών Διαταραχών (Αυτισμός, Νοητική Υστέρηση κλπ)
• Σχεδιασμός και Υλοποίηση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος
• Εξωτερικό Πρόγραμμα Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων με στόχο την κοινωνικοποίηση και την αυτονόμηση

Τομέας Υπηρεσιών Διαχείρισης Καριέρας

• Επαγγελματικός Προσανατολισμός
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών
• Ψυχολογική Διαχείριση προβλημάτων σχετικών με την εργασία και την επαγγελματική ζωή
• Επανακαθορισμός επαγγελματικών στόχων

Τομέας Υπηρεσιών Έρευνας, Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ενηλίκων

• Συμβουλευτική και Φροντιστηριακή Υποστήριξη Φοιτητών
• Υποδοχή και Υποστήριξη Φοιτητών Ψυχολογίας στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης
• Εποπτεία Φοιτητών στα πλαίσια της Εκπόνησης Διπλωματικών και Μεταπτυχιακών Εργασιών στους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών
• Διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, Συνεδρίων, Ημερίδων και Διαλέξεων
• Υλοποίηση Μελετών και Ερευνητικών Προγραμμάτων

Happy Learning

Ολιγομελείς Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης, Προσωπικής Έκφρασης και Συναισθηματικής Ανάπτυξης για παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών. Διαβάστε περισσότερα.

Anima Travelling

Μια πρωτοποριακή πρόταση Ψυχολογικού Τουρισμού. Διαβάστε περισσότερα.

Fear of Flying

Πρόγραμμα Διαχείρισης του Άγχους και Αντιμετώπισης της Φοβίας για τα Αεροπλάνα. Διαβάστε περισσότερα.