Το Δίκτυο Psy-Counsellors παρέχει υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής. H έγκυρη αντιμετώπιση των περισσότερων αιτημάτων απαιτεί μια διεπιστημονική, συνθετική προσέγγιση των ατομικών προβλημάτων και συμπεριφορών. Με αφετηρία την κοινωνιοκεντρική προσέγγιση που δίνει έμφαση στην κοινωνική, πολιτισμική και ιστορική εγγραφή του ατομικού συμπτώματος επιχειρούμε από την έναρξη των δραστηριοτήτων του Δικτύου Psy-Counsellors έως σήμερα μια σφαιρική και ολιστική αντιμετώπιση στη διαχείριση των στάσεων, των συμπεριφορών, των προβλημάτων και των ψυχικών διαταραχών που αφορούν το άτομο στη σχέση του αφενός με τον εαυτό του, αφετέρου με το στενό, αλλά και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.

Πρόσφατα Άρθρα

Το Επάγγελμα του Ψυχολόγου

Κάποιες Νομικές και Επιστημολογικές Διευκρινήσεις σχετικά με το Επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Ελλάδα από την Ψυχολόγο και Επιστημονική Διευθύντρια του Δικτύου Psy-Counsellors Ευγενία Σαρηγιαννίδη….