Δίκτυο Psy-Counsellors

Υπηρεσίες Ψυχολογικής Υποστήριξης

Επισημάνσεις

Σε τι συνίσταται τελικά η ψυχοθεραπευτική βοήθεια;

Το κοινωνικό αίτημα για εξειδικευμένη ψυχολογική βοήθεια διαρκώς αυξάνεται και ο ψυχολόγος καλείται να θέσει στον εαυτό του εντίμως και ευθαρσώς το ερώτημα: Πως μπορώ να βοηθήσω τους ανθρώπους που απευθύνουν αίτημα για ψυχολογική υποστήριξη αποφεύγοντας τις πρόχειρες και αδιέξοδες οδούς των σημερινών αναγνώσεων της επιστήμης της ψυχολογίας; […]

Κάποιες διευκρινίσεις αναφορικά με τις «ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις»

Πολύ συχνά οι άνθρωποι που ζητούν ψυχολογική υποστήριξη και υπηρεσίες συμβουλευτικής για τους ίδιους ή τις οικογένειές τους, αναρωτιούνται ποια «θεραπευτική» προσέγγιση του ψυχολογικού ζητήματος πρόκειται να ακολουθήσει ο ψυχολόγος στην αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων και ποια «ψυχοθεραπευτική» προσέγγιση τους «ταιριάζει καλύτερα». […]

Το Επάγγελμα του Ψυχολόγου

Θεωρούμε αξιοσημείωτο να αναφερθούν κάποιες επιστημονικές, επαγγελματικές και νομικές διευκρινήσεις αναφορικά με το επάγγελμα του Ψυχολόγου και τους διάφορους τίτλους επαγγελματικής εξειδίκευσης που συχνά το συνοδεύουν. […]